Կրօնական - Հոգեւոր

Սերրաթի Անճելոյ
5.00€
Յովհ. Պօղոս Բ.
7.00€
15.00€
Հ. Աւետիք Թալաթինեան
10.00€
Հ. Եփրեմ Տէր Ղազարեան
20.00€
Ժան Լաֆրանս
6.00€
Հ. Սահակ Վրդ. Ճեմճեմեան
20.00€
Յովհ. Պօղոս Բ.
7.00€
Հ. Եղիշէ Ճիւլեան
5.00€
10.00€

Pages

Ես կ՚օժանդակեմ գրատպութեան

Isola S. Lazzaro - 30126 Venezia-Lido - Italy
Tel. (041) 52.60.104/52.61.458
international copyright © The Armenian Mekhitarist Congregation
Design and Development by FIREWALL