Զաքարիա Հայոց Կաթողիկոսի եւ Աշոտ Իշխանաց իշխանի թղթակցութիւնը Փոտ Պատրիարքի եւ Նիկողայոս Ա. Պապի հետ

Հեղինակ  
Հ. Պօղոս Վրդ. Անանեան
Էջեր  
105
Չափ  
24 x 17 cm
Տպագրութիւն  
1992
10.00€

Ես կ՚օժանդակեմ գրատպութեան

Isola S. Lazzaro - 30126 Venezia-Lido - Italy
Tel. (041) 52.60.104/52.61.458
international copyright © The Armenian Mekhitarist Congregation
Design and Development by FIREWALL