Բառգիրք Հայերէն - Ֆրանսերէն

Հեղինակ  
Հ. Գէորգ Վրդ. Պայեան
Չափ  
17 x 12,5 cm
Տպագրութիւն  
1996
50.00€

 

վերատպութիւն, երկու հատորով

Հատոր Ա. 1148 էջ
Հատոր Բ. 2309 էջ

Ես կ՚օժանդակեմ գրատպութեան

Isola S. Lazzaro - 30126 Venezia-Lido - Italy
Tel. (041) 52.60.104/52.61.458
international copyright © The Armenian Mekhitarist Congregation
Design and Development by FIREWALL